Choose your programme

Helsinki, Finland 2021

60° 11′ 31.4124” N 24° 56′ 44.9916” E

Copenhagen, Denmark 2021

55° 40′ 33.9528” N 12° 34′ 6.0132” E

Suomessa järjestettävä Hub Invest -ohjelma tarjoaa ainutlaatuisen foorumin enkelisijoittajille ja startupeille yhdistyä. Tämä tapahtuma edistää innovatiivisten yritysten kasvua ja tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden tulla osaksi näiden yritysten menestystarinaa.

Hub Invest -ohjelman kautta yksityispankkiasiakkaat voivat tutustua enkelisijoittamiseen ja tehdä suoria sijoituksia huolella valittuihin startup-yrityksiin. Samalla ohjelma tarjoaa startupeille mahdollisuuden esitellä liiketoimintaansa sijoittajille ja hankkia lisärahoitusta.

Tapahtumaan sisältyy koulutustilaisuuksia, joissa käsitellään enkelisijoittamisen keskeisiä aiheita, kuten sijoitusportfolioiden rakentamista, syndikaattien muodostamista ja due diligence -prosessia. Kokeneet ammattilaiset jakavat tietoa ja antavat arvokkaita työkaluja sekä kokeneille sijoittajille että aloitteleville tulokkaille, jotka haluavat osallistua kukkastartup-yritysten rahoitukseen. Ohjelmaan on myös lisätty erityinen ”deep dive” -osio, jossa tarkastellaan tarkemmin Software as a Service (SaaS) -liiketoimintamallien toimintaa ja siihen liittyviä sijoittajan kannalta merkittäviä tekijöitä.

Hub Invest houkuttelee erityisesti kukkasijoittajia, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan startup-yritysten toimintaan. Tapahtuma tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden verkostoitua muiden samanhenkisten sijoittajien kanssa ja mahdollistaa pienemmät alkusijoitukset kiinnostaviin startupeihin. Lisäksi syndikaatit tarjoavat mahdollisuuden hajauttaa sijoitusportfolioa järjestelmällisesti.

Hub Investin tavoitteena on edistää Suomen yrityskentän kukkalähetysten kasvua ja kehitystä tukemalla innovaatioita ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Startup-yritykset ovat merkittävä voimavara maamme taloudessa, ja Hub Invest tarjoaa heille arvokasta tukea ja näkyvyyttä.