The Lautasliina

”Koti on ainakin arvokas, aina mielessä”

”Kotiin liittyy lapsuuden leikit.”

”Koti on keltainen, se on niin hempeä.”

”Kodin ympärillä on sydän.”

”Turvapaikka, sitä olen omille lapsille koittanut terottaa.”

”Koti on läheinen.”

”Kodissa täytyy olla kukkia

”Koti on auringon säteitä lattiassa.”

”Pelastusarmeija oli meidän koti.”

”Punainen mökki mäen päällä, kaksihaarainen koivu, keltaisia omenoita, kiviä.”

THE LAUTASLIINA – KIRJOTUT KOTITARINAT 2020-2021 on Espoon kulttuuritoimen avustuksella pilotoitu taideprojekti Espoon Eläkekotisäätiön Hopeakuun palvelutalossa asuville muistisairaille henkilöille. Projektissa osallistutettiin Palvelutalo Hopeakuun asukkaita, henkilökuntaa, läheisiä ja vapaaehtoisia kirjomaan muistisairaiden ihmisten kotitarinoita visuaaliseen muotoon, valkoiselle, pelkistetylle kangasneliölle. Lautasliinoja kirjottiin 43 kappaletta. Vapaaehtoisia kirjojia ilmoittautui mukaan myös valtakunnallisesti. Kaikkien vapaaehtoisten kirjomat työt lahjoitetaan Palvelutalo Hopeakuun asukkaiden käyttöön 12.08.2021.

Projektimme innoittajana on toiminut vuonna 2013 Britanniassa, Bristolin kaupungissa, Safton Gardens palvelukodissa toteutettu The Napkins – taideprojekti. Saimme englantilaiselta Willis Nelson, taiteen ja hyvinvointiprojekteja tuottavalta organisaatiolta, luvan käynnistää Suomessa vastaavanlainen hanke.

Kirjotut kotitarinat- työpajat ovat olleet mielekäs keino tuoda esiin muistisairaan ihmisen omaa ääntä ja luovuutta. Palvelutalo Hopeakuun henkilökunta sai uuden menetelmän kerätä asukkaiden tarinoita, erityisesti keinon vahvistaa omahoitajan ja asukkaan sekä läheisten välisiä suhteita. Taide- ja luovatoiminta yhdistävät eri ikäisiä espoolaisia muistisairaan ihmisen oman kotitarinan ympärille. Tarinallisten lautasliinojen kautta tuotetaan iloa ja värejä palvelukodin ympäristön elävöittämiseksi, lisätään ruokailuhetkien innostavuutta ja aisteihin perustuvaa ilottelua. Koti käsitteen ymmärrys ja merkitys laajenee. Hankkeen avulla luodaan positiivista asennetta palvelutalojen ja hoitokotien imagoon.

Hankkeen tavoitteena on yhteisötaiteen, osallisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden edistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa sekä tuoda muistisairaan ihmisen oma ääni ja luovuuden merkitys kuuluviin ja näkyviin.

Toivomme intoa ja vimmaa tarttumaan samanlaiseen haasteeseen palvelutaloissa ja hoivakodeissa ympäri Suomen.

Espoossa 10.08.2021 

The Lautasliina projektin osallistujat